I henhold til kommunens planstrategi skal plan for trafikksikkerhet 2015-2018 i Leirfjord kommune rulleres. I denne sammenheng inviteres grendeutvalgene, foreninger, skoler, barnehager, ungdomsklubber og alle andre beboere i kommunen, til å komme med innspill. Innspillene kan gjerne være konkrete forslag til tiltak som egnet til å øke trafikksikkerheten i grendene og kommunen som helhet.

Trafikksikkerhetsplanen er grunnlaget for kommunens arbeid med trafikksikkerhet og for årlige prioriteringer av søknader om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Det bes om at innspillene sendes innen 04.03.2019 til Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.

 

Plan for trafikksikkerhet 2015-2018 vedlegges under. Dokumentene er også tilgjengelig på rådhuset.

Plan for trafikksikkerhet 2015-2018

Sjekkliste trafikksikkerhetsplan

Fysiske tiltak

 

Ta gjerne kontakt med Martyna Anna Trot, tel: 75074047, e-post: Martyna.Anna.Trot@leirfjord.kommune.no, om det er noen spørsmål.