Nytt nasjonalt legevaktnummer fra 01.09.2015: 116 117.
 
NÅR DU TRENGER LEGEHJELP - HVEM SKAL DU RINGE?
  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det står om liv

Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der du oppholder deg, har alle legevakter også et lokalt nummer. Både det lokale og det nasjonale nummeret besvares døgnet rundt.

Les mer på www.helsenorge.no/legevakt