Heile Helgeland er et samarbeidsprosjekt med en helhetlig tilnærming til rekruttering.

Bak satsingen står en rekke engasjerte bedrifter, offentlige virksomheter og kommuner.

Med Heile Helgeland skal vi derfor ha en helhetlig tilnærming til rekruttering med fokus på tiltrekking og ivaretakelse av de som velger Helgeland.

Vi skal spre gode historier om å leve og jobbe på Helgeland for å

    • pirke i heimlengselen til utflytta helgelendinger
    • synliggjøre muligheter for de som enda ikke vet at det er her det skjer
    • bidra til stolthet blant de som allerede bor her

Vi skal i tillegg delta på karrieredager og arrangere Helgelandstreff utenfor regionen for å komme i direkte kontakt med potensielle helgelendinger.

Se deres hjemmeside www.heilehelgeland.no