Slik fungerer kontakt- og reservasjonsregisteret:

Offentlige virksomheter kan sende SMS, e-post eller digitale brev med påminnelse om avtaler og servicemeldinger som for eksempel stenging av vann, også til de som har reservert seg.

Ved varsling til innbyggerne skal mobilnummer og/eller e-postadresse fra kontaktregisteret brukes. Dersom innbyggeren ikke har registrert kontaktinformasjon i kontaktregisteret, kan innbyggeren ikke varsles og kan da ikke ta imot vedtak og andre viktige brev digitalt. I praksis vil vedkommende da være å regne som reservert.

Se mer informasjon på difi sin sider:

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/difis-felleslosninger/id-porten