HPV-Vaksine

Alle unge kvinner født i 1991 eller senere får fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV vaksine. Tilbudet gjelder i to år fremover.For bestilling av time til vaksinering, kontakt Leirfjord helsestasjon Tlf: 75074036

For mere informasjon se: https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/

 

Hilsen helsesøstrene