Nytt i Leirfjord kommune: Det vil bli sendt ut en SMS eller talemelding noen dager i forveien av planlagt arbeid. SMS ‘en eller talemeldingen vil bli sendt til eier og brukere av enheten det er planlagt utført arbeid hos. Til de som det ikke registrert mobiltelefon hos vill det bli sendt talemelding.
For personer som eier flere objekt vil det ikke fremgå i meldingen hvilket objekt det gjelder, og de må da ta kontakt for informasjon. Leverandøren av varslingstjenesten jobber med å få flettet inn for eksempel gårds- og bruksnummer med i meldingen. Du må velge ett av flere svaralternativ på varslene.
Hvis vi blir forhindret i kunne utføre jobben vil du få beskjed om det, i en melding på telefonen din.
Hvordan sjekke sin oppføring hos varslingsleverandøren?
Adresseregisteret fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Har du hemmelig nummer og ønsker varsling, kan du trygt registrere deg i registeret, som blir holdt hemmelig for alle andre. Det kan også være greit for andre å sjekke sin oppføring at den stemmer.
Slik gjør du:
Vi håper og tror dette er en bedre måte og nå ut til våre kunder. Hvis du plages med noe eller lurer på noe ta kontakt., enten direkte til feierne eller sentralbordet i Alstahaug kommune på telefon: 75 07 50 00