Leirfjord kommune legger med dette forslag til ny lokal vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 24.09.2023.

Eventuelle merknader kan sendes post@leirfjord.kommune.no eller Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Merk innspill med sak 2023/631.

Endringene som er gjort er i stor grad en presisering av eksisterende forskrift i tillegg til at det er tatt inn hjemmel for å kreve vannmåler på alle typer eiendom. For mer informasjon vises det til høringsbrev og forslag til ny forskrift.

Høringsbrev

Ny forskrift