Ønsker du å være meddommer – send e-post til post@leirfjord.kommune.no. Frist for å melde seg er 15. mars 2024.  

Personene velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Mer informasjon om rollen som meddommer, godtgjøring, fritak og mer, finner du på nettsiden www.domstol.no.

Meddommere skal representere et tverrsnitt av befolkningen; det vil si ulike aldre, ulike kjønn, ulik yrkesbakgrunn og ulik etnisk og kulturell bakgrunn. De som blir oppnevnt som meddommere vil få skriftlig beskjed om dette i løpet av sommeren 2024. For å kunne være meddommer må du oppfylle følgende krav:

Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år pr. 01.01.2025.

Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Leirfjord kommune den 01.01.2025, samt være norsk/nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år.

Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk.

Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening.

Vandel: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Yrke: Dersom du er ansatt i en av nedenstående stillinger kan du ikke være meddommer:

  • Stortingets representanter og vararepresentanter,
  • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
  • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
  • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
  • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
  • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
  • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
  • praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
  • kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Dersom du har spørsmål – ta kontakt med kommunen på telefon 75074000.