Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK

Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025. 

Søknadsfrist: 1.november 2022

For mer informasjon

 Sametingets nettside

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.