Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine for følgende målgrupper
  • Personer 65 år og eldre
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter.
Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.