Vedtaket kunngjøres nå slik at de som har klagerett etter § 12 i lov om stadnamn gis mulighet til å klage på vedtaket. Vedtaket kan påklages av offentlige organ, eier eller fester i saker som gjelder eget gårdsbruk eller eiendom og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til et gitt stedsnavn.

Klage sendes til Statens kartverk med kopi til Leirfjord kommune. Se Statens kartverk sin hjemmeside www.kartverket.no for mer informasjon. Klagerfrist er satt til 15.09.23.