Kulturminnedagene er en mulighet og et møterom der formidling av kulturarv og historie gir grunnlag for samarbeid og skaper tilhørighet og forståelse av vår identitet, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det blir spennende å se hvordan arrangementene i 2021 vil se ut, med de mulighetene og begrensningene som finnes i september i år. Vi ønsker at enda flere blir med på denne viktige markeringen, både som publikum og arrangører.

Tema for Kulturminnedagene i 2021 er «DIALOG». Her utfordres arrangørene til å ha et ekstra fokus på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv. Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og kulturer. I dag skjer denne utviklingen fort gjennom mobilitet, ny teknologi og digitale hjelpemidler. Hvordan har vår kommunikasjon og måten vi lever på endret seg i takt med utviklingen?

Kulturminnedagene