Privatarkiv kan komme fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Det kan for eksempel være brev, møtereferat, regnskap, fotografier eller film. Vi tar vare på privatarkiv for å sørge for en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Fra Leirfjord kommune har vi bare registrert to (!) privatarkiv. Vi oppbevarer arkivet etter Lilandets fiskarlag, mens Helgelands museum oppbevarer arkivet etter Losje Høgsumar Leirfjord.

Vi vet at Leirfjord består av mer enn dette, men det får kanskje ikke ettertiden vite noe om hvis ikke historien blir oppbevart. Dette kan vi hjelpe til med.

Ta gjerne kontakt på post@nfk.no, hvis du vet om eller har et privatarkiv som bør bevares.