Leirfjord kommune jobber nå med utskifting av VA-ledninger i Kirkelia. Anleggsarbeidet  starter opp fra uke 31 og varer ut uke 37 (fra 01.august til 19.september). Alle trafikanter til og fra Kirkelia må bruke merket omkjørings vei, jfr oversiktskart.kart Kirkelia