Plan og næringsutvalget har i møte 14.11.2023 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Sommerset hyttefelt plan id: 202004 ut på offentlig høring i seks uker.

Høringsfrist er: 08.01.2024

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no . Innspill merkes med sak 2021/259.

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken: 

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Planen består av dokumenter som kan lastes ned her