Jordmor Eva Wik-Iversen slutter som kommunejordmor fra januar for å starte videreutdanning.  

Ny kommunejordmor er Fanny Caroline Nordnes. Hun har kontordager i Leirfjord på tirsdager, og kan kontaktes på telefon 75074038 eller 48152977.