Kommunalsjef oppvekst og kultur har besluttet å sende tre ulike forskrifter på høring. Dere finner utkast til forskriftene og høringsbrev under dokumenter, nederst på denne siden. Vedtak av nye forskrifter skjer i kommunestyret 15. juni 2024

Innspill

Innspill sender du til post@leirfjord.kommune.no  

Merk med "Innspill til høring – forskrifter til ny opplæringslov»

Høringsfristen er 15. mai 2024.

 

Dokumenter

 

Elevpermisjon

Høringsbrev - lokal forskrift om elevpermisjon i Leirfjord kommune

Utkast til lokal forskrift om elevpermisjon i Leirfjord kommune 

 

Hovedmål i grunnskolen

Høringsbrev - lokal forskrift om hovedmål i grunnskolen

Utkast til lokal forskrift om hovedmål i grunnskolen

 

SFO

Høringsbrev - lokal forskrift om SFO i Leirfjord

Utkast til lokal forskrift om SFO i Leirfjord