Fra og med 01.01.23 blir det innført nye regler for sortering av matavfall og plast. Endringene gjelder for virksomheter som har husholdningslignende avfall. Forskriftsendringen setter dermed samme krav til virksomheter som det i dag er for vanlige husholdninger.

Se informasjonsskriv fra Retura SHMIL