TV aksjon

Bli med du også!

Ønsker du å bidra til mer penger til aksjonen kan du gå årets viktigste søndagstur i samarbeid med SHMIL og RETURA. Dere inviteres til å ta med en pose på søndagsturen og plukk søppel i ditt nærmiljø. Dette er avfall som før eller senere havner i havet dersom det ikke blir tatt rede på. Avfallet leveres til container ved kommunehuset søndag 18. oktober mellom kl. 14-16. Her vil kommunekomiteen registrere hvor mange som deltar i plukkingen og melde dette til SHMIL. SHMIL og Retura vil betale inn til TV-aksjonen, i den enkelte kommune, basert på hvor mange som har vært med å rydde. I tillegg til å være et viktig bidrag vil dette også bli en konkurranse mellom Helgelandskommunene!