Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.
Informasjon fra Sivilforsvaret

Nødvarsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert. I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk.

Informasjon om nødvarsel på mobil