Målet med ordningen er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak. 

Ordninga skal også hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig: 

  • støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Leirfjord. Kommunen har stor frihet til å tilpasse hva slags virksomhet de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. 

For ytterligere informasjon om ordningen: 
https://www.regjeringen.no

​Vurdering av søknader

Plan og næringsutvalget i Leirfjord kommune behandler innkomne søknader etter innstilling fra administrasjonen.

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har søkt tidligere må du registrere deg som søker. Stikkord for søk på ordning: «Leirfjord», «kommunal kompensasjonsordning». 

Søknadsfrist

30. april 2021. 

Annen informasjon

  • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.
  • Ordninga følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Kontaktperson
For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Arne Johan Blyseth på e-post: arne.blyseth@leirfjord.kommune.no eller telefon 7507420​​​​