Her finner du saksframlegget til kommunedirektøren:

Her er link til saken med vedlegg. Uttalelsen fra ungdomsrådet ligger som vedlegg til saksframlegget.

Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse har også avgitt en uttalelse samlet. Den finner du også her som saksprotokoll fra eldrerådet.

Utvalgsmøte (elementscloud.no