Kommunestyre i møte den 29.09.2021 i sak 53/2021 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes «planprogram for detaljreguleringsplan for Austvika steinbrudd» plan-ID 202006. Planprogrammet skal legges til grunn i det videre planarbeidet».

Plandokumentene, datert 13.05.2021 og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no under Selvbetjening/Høringer.