Det er fortsatt redusert kapasitet på helsestasjonen pga ledighet i stilling, sykefravær og reduksjon i antall stillinger fra 2021. Helsesykepleier Linda Strømsmo skal begynne i ny jobb fra 1. mars, og slutter i Leirfjord kommune fra denne dato.

Ny ledende helsesykepleier Hildegunn H. Jørgensen har delvis startet i jobb, og starter for fullt fra 1. april.

Vi ber om at dere bruker vårt felles telefonnummer som er 48 15 29 77 dersom dere ønsker kontakt med oss.

Leirfjord Helsestasjon