For de som vurderer å ta høyere utdanning, er det avgjørende å styrke både matematikk- og norskkunnskapene fra videregående skole. Å kunne forbedre disse ferdighetene kan åpne dører til en rekke utdanningsmuligheter. Hvis karakterene fra videregående skole er en hindring for å komme videre i utdanningen, representerer dette en unik mulighet til å ta tak i utfordringene og forbedre seg. Gratis videregåendekurs i norsk og matematikk på kveldstid - Sandnessjøen vgs (sandnessjoen.vgs.no)