Mange bønder er interessert i fornybar energi. Norges Vel har akkurat avsluttet et prosjekt støttet av Landbruksdirektoratet, hvor vi snakket med flere bønder om deres erfaringer med lokal strømproduksjon, samt med fagfolk om interessante temaer innen fornybar energi. Resultatet er en nettside hvor alle intervjuene er samlet - noen som skrevne artikler, noen som podcaster.Her er nettsiden: https://www.norgesvel.no/fornybart-pa-garden