Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

 

Tilskudd - samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Hvordan søker du

Tilskudd må søkes i perioden 1. oktober – 1. november,  gjennom søkeportalen DIGISAK   

Tilskuddene gjelder for 2024, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2024 må ferdigstilles innen 2026.

Søknadsfrist: 1.november 2023

 

For mer informasjon se Sametingets nettsider:

Samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskudd - samisk fartøyvern


Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.