Lag og foreninger som ønsker å leie Leirfjordhallen skoleåret 2023/2024 kan sende skriftlig søknad til Leirfjord kommune. Leirfjord kommunestyre har vedtatt egne utleieregler for hallen som blir lagt til grunn ved tildelingen. Søknad sendes til kommunens postmottak; post@leirfjord.kommune.no 

Ny søknadsfrist er 20. juni 2023.