Oppheving av karantenebestemmelsene har IKKE tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som sitter i karantene må gjøre det i tilsammen 2 uker. Begrunnelsen er at smittetrykket var større da de ble satt i karantene mens det har vist nedadgående trend siste dagene. Det presiseres også at de nasjonale smittevernreglene for utenlandsreiser, inkludert Sverige, gjelder fortsatt.

Smittevernlegen