Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke.

Trafikksikkerhet og opplæring.

Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på tiltak som kan forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Nettsiden til Trygg Trafikk har også mye materiell som kan benyttes til ulike tiltak.

Eksempel på tiltak:

Sykkelopplæring:

 • Reglement
 • Hjelmbruk
 • Lysbruk
 • Synlig syklist og konkurranser
 • Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
 • Refleksopplæring:
 • Refleksjakt
 • Refleksaksjon og demonstrasjon
 • Natursti med refleks.
 • Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.
 • Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l. 2
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunen
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Søknadsfrist for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak er 1. september

 • Må gjennomføres og rapporteres innen 20. desember

Søknadsfrist for prosjekt trafikksikkerhetstiltak er 15. september og 15. november

 • Kan få en tidsramme på inntil 12 mnd.

Les mer om retningslinjene for tilskuddsordningene. Søknadene skal leveres elektronisk.

Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Anbefaler dere å publisere dette på kommunenes nettside slik at lag, foreninger eller andre blir oppmerksom på tilskuddene gjennom Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Med vennlig hilsen

Kristin Meland

sekretariatsleder