I tillegg til store dyrelidelser og personskader er det ofte store økonomiske kostnader ved viltpåkjørsler. 

I Norge regner man med mellom 50.000 og 100.000,- kroner i samfunnsutgifter per påkjørsel.

Kjør forsiktig, og tenk på at det kan komme vilt i veibanene når dere er ute og kjører – da er hodet forberedt og det er større sjans for at dere får stoppet i tide.

For de som ønsker mer informasjon ligger dette åpent for alle på www.hjorteviltregisteret.no. Under fanen Fallvilt. Her kan man zoome inn i kartløsningen for å få nøyaktig posisjon og se mer data på hver påkjørsel. 

På hjorteviltregisteret kan man også søke i kart eller område, over hele Norge, for å finne statistikk fra hjorteviltjakt eller fallvilthendelser.