Unødvendige fritidsreiser bør begrenses til et absolutt minimum.

Påskeutfart er en unødvendig fritidsreise i et pandemiperspektiv. Det forventes likevel innreise av påskegjester fra utbruddsområder i Norge. OBS Bør være max 5 pers som møtes og 2 m avstand. Alle som kommer fra utlandet og fra områder sør for Nordland og Tromsø skal i 14 dagers karantene ved ankomst til kommunen. Karantene skal gjennomføres, da kan utbrudd av korona hindres. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på de sårbare i samfunnet. Bestemmelsene er ikke spesielt inngripende og gjør det mulig å være sammen med sine nærmeste, samtidig hindres smittespredning.

Tiltak for å beskytte risikoutsatte personer mot korona.

Max 5 personer kan være samlet både inne og ute. Det gjelder ikke personer i samme husstand. Øvrig familie som IKKE bor i husstanden må rette seg etter reglene. Risikoutsatte personer kan bli alvorlig syk av korona. Derfor ber Leirfjord kommune om at familie og venner viser hensyn og følger smittevernreglene. Personer i risikogruppene er: Personer >65 år. Særlig  personer >80 år. Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft høyt blodtrykk, røykere og overvektige.

Mvh smittevernlege i Leirfjord