Plan og næringsutvalget har i møte 14.11.2023 vedtatt å legge forslag til hovedplan vann og avløp 2024 – 2034 ut på offentlig høring i seks uker.

Hovedplanen behandles som en temaplan og er Leirfjord kommunes langsiktige plan og overordnede styrende dokument for vann- og avløpssektoren.

Høringsfrist: 8. januar 2024. 

Innspill og kommentarer kan sendes post@leirfjord.kommune.no eller Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Merk innspill med sak 2022/210

Planen består av dokumenter som kan lastes ned her