Varsel fra NVE om flom- (oransje) og jordskredfare (gult) sør i Nordland.

Informasjon om flom: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/282310

Informasjon om jordskredfare: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/281910?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=landslide

Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Regnet skal etter hvert gå over i bygenedbør.
Vi viser for øvrig til informasjon i lenkene.

HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND