Alle i aldersgruppa 13 – 19 år som har interesse for barne- og ungdomsarbeid i egen kommune kan melde seg som kandidater for ungdomsrådet. Dersom du melder inn andre enn deg selv som aktuell kandidat, må det foreligge samtykkeerklæring fra kandidaten som meldes inn.

Frist for å melde inn kandidater er 15. september 2023. Du kan sende ditt forslag på e-post til post@leirfjord.kommune.no eller til einar.einmo@leirfjord.kommune.no