Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø.

Du kan lese mer om mobbeombudet på Nordland fylkeskommune hjemmeside

Mobbeombudet har også side på facebook