Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Hvem kan få tilskudd:

Private eiere av freda samiske bygninger

Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap

Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 15. november 2019

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  sametinget. No eller kan nås direkte Ved å følge denne linken.

Tilskuddsmidler 2020 - Freda samiske bygninger i privat eie​

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20