Denne uka ble det gjennomført forbesøk med befaring og gjennomgang av planene så langt. Den store delegasjonen med over 20 personer fra Statsforvalteren i Nordland, politi, Det kongelige hoff, Helgeland Havn og Leirfjord kommune fikk oppleve et snødekket Leirfjord i strålende «påskevær».

Program for kongeparets besøk vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.