Varsel om flomfare, oransje nivå for Helgeland og sørlige Salten.

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av svært mye nedbør. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

Se varsel på varsom.no for mer detaljer: Varsel for Nordlige deler av Helgeland og sørlige SaltenHilsen
Statsforvalteren i Nordland