Varsom.no melder om jord- og flomskredfare på nivå 3/oransje i Helgeland og deler av Salten. Faren øker fra onsdag morgen (10. august).

Det er også sendt varsel om flomfare på nivå 2/gult i nordlige deler av Helgeland, Salten og Ofoten fra onsdag ettermiddag (10. august)

Se varsel for mer detaljer:

Varsel om jordskred:Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Varsel om flomfare (Helgeland og sørlige Salten): Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Varsel om flomfare (Salten og Ofoten): Flom- og jordskredvarsel | Varsom.noHilsen
Statsforvalteren i Nordland