Lysåsen er skogsområdet mellom kommunehuset, gulbarnehagen og idrettshuset. Vi vet at mange allerede har tatt gapahuken i bruk og håper at det blir enda flere. Vi ønsker at dette skal være en sosial møteplass som er lett tilgjengelig for flest mulig. Leirfjord kommune har fått støtte fra Miljødirektoratet og Nordland fylkeskommune til bygging av en asfaltert turveg og to parkeringsplasser for forflytningshemmede ved idrettshuset.  Vi tror dette vil bli veldig bra for dem som vil ta turen med rullator, barnevogn eller rullestol i sommerhalvåret. Turvegen vil som hovedregel ikke bli brøytet på vinteren. Da kan ski eller akebrett være et alternativ.

Dugnadsgjengen vår har ordnet masse ved som dere kan bruke i bålpanna. Husk at bålbrenning kun må skje når det er forhold for det. Vær oppmerksom på vind og tørt terreng. I løpet av vinteren kommer det ei tilpasset grillrist, og i løpet av sommeren skal vi få på plass skilting.

Vi håper at dere vil ta godt vare på anlegget, og forlater både gapahuken og Lysåsen like fine som da dere kom.

Gapahuken vist i kartet.

Parkeringsplass for besøkende vist i kartet.