Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildelte i desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Leirfjord kommune har i denne runden fått tildelt kr.277.000 av kompensasjonsordningen. Det er fortsatt ufordelte midler igjen.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Leirfjord.​

Ekstra søknadsfrist

Mandag 9. juni 2022.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om støtte til dokumentert tap av omsetning, dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-19, dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l. I denne omgangen er det dekning av kostander og tap som er knyttet til 2021, og/eller januar 2022, sammenlignet med 2019 og/eller januar 2020. Nødvendige vedlegg vil være redegjørelse for hvorfor bedriften er rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak samt regnskapstall som underbygger søknaden.

Vurdering og behandling av søknader

Plan- og næringsutvalget i Leirfjord kommune behandler innkomne søknader samlet etter innstilling fra administrasjonen.​

Hvordan søke støtte

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har søkt tidligere må du registrere deg som søker. Stikkord for søk på ordning: «Leirfjord», «kommunal kompensasjonsordning».​

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

Ordninga følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Kontaktperson
For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Arne Grimstad Blyseth, arne.blyseth@leirfjord.kommune.no, tlf. 75074209/91826956.