Skal du søke barnehageplass i Leirfjord kommune?

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 15. mars 2020.

Alle søkere som per i dag står på venteliste til barnehageplass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker utvidelse av plass eller overflytting til annen barnehage.

Søknad om barnehageplass skjer elektronisk via kommunens hjemmeside.

www.leirfjord.kommune.no