Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har sendt ut kunngjøring om tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Kunngjøringen gjelder to tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Se vedlegget for eksempler på tiltak under de to ulike ordningene.

For mer info og søknadsskjema klikk på lenkene.