Vi kan få behov for ekstra personell som sykepleiere, helsefagarbeidere og andre med erfaring fra helsevesenet på Leirfjord sykehjem, hjemmebaserte tjenester og miljøtjenesten.Leirfjord kommune oppfordrer pensjonister, studenter/ elever og andre personer med erfaring fra helsevesenet til å melde sin interesse.Interesserte bes melde seg til pleie- og omsorgstjenesten på telefon: 75074078 eller på epost til ronnaug.salamonsen@leirfjord.kommune.no