22. og 23. mai 2024 arrangerer ParkinsonNet grunnkurs for fagpersoner i Nordland til kompetanseheving og tverrfaglig nettverk. 

All helsepersonell kan delta på dag 1. Dag 2 vil være sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere.

Deltakere kan være ansatt kommunalt, i spesialisthelsetjenesten eller i privat sektor.

Sted:

Dag 1: Nordlandssykehuset, auditorium 9.etg

Dag 2: Radisson Blu, Bodø

Hva er ParkinsonNet?

ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinson sykdom og parkinsonisme dår en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å heve kunnskapsnivået ved en systematisk opplæring. Fagpersonene blir medlemmer av et tverrfaglig nettverk i hver helseregion, og siden på landsbasis. Dette gir en unik mulighet for å søke kunnskap innen sin fagdisiplin, men også på tvers av fagdisiplinene.

Hva får du som deltaker i ParkisnonNet?

  • Gratis 2 dagers grunnkurs
  • E-læringskurs i forkant av kurset
  • 2-3 fagsamlinger årlig. Innhold , tid og sted avtales med deltakerne i prosjektet
  • Kunnskap om å jobbe etter den tverrfaglige modellen, ParkinsonNet
  • Tilgang på veiledning fra fageksperter ved behov
  • Tilsendt nyttig informasjon og nyheter på mail
  • Stå i fagpersonregisteret (www.Parkinsonnet.no)

Kostnader

Grunnkurset er gratis.

Eventuelle reisekostnader, kost og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet og må avtales med arbeidsgiver.

Påmelding

Kurset har begrensede plasser og vil skje etter først til mølla prinsippet.

Klikk her for påmelding

Spørsmål om ParkinsonNet og påmelding kan rettes til

Stina Ringstad, koordinator Nordland

Nordlandssykehuset Bodø

Tlf: 90636014

Mail: Stina.ringstad@nordlandssykehuset.no

Vennlig hilsen

ParkinsonNet