Helgeland friluftsråd gjennomførte 26.02.2020 konstituerende møte for det nye styret som skal virke de fram til neste kommunevalg. Styret består av 6 representanter utnevnt av kommunestyrene i friluftsrådets medlemskommuner (Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord og Vefsn). Bjørn Ivar Lamo ble valgt til styreleder og Elbjørg Larsen ble valgt til nestleder. Styres arbeidsutvalg skal i kommende periode bestå av styrerepresentantene fra Vefsn, Herøy og Grane.

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

Personene på bildet fra styremøtet er (fra venstre): Kine Mosheim-Lysfjord (Vefsn), Inger Hansen (Alstahaug), Eivind Smørvik (Dønna), Elbjørg Larsen (Herøy), Bjørn Ivar Lamo (Grane) og Ronny Amundsen (Leirfjord). Fotograf: Hogne Hjerpås.