Oppstart i barnehagene blir preget av at vi fortsatt er i en situasjon der smittevern er svært viktig og må overholdes i barnehagehverdagen.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra 2. juni 2020 ble status endret fra rødt til gult nivå. Oppstart høst 2020 i barnehagene planlegges ut fra gult nivå.

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Formålet med rådene er å begrense utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

På gult nivå regnes hele avdelinger som en kohort
Det skal være faste ansatte i hver kohort

I barnehagen vil kohorter være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på gult og rødt nivå. Kohorter må minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt.

Foreldrene nå må fortsatt levere og hente barna sine i avdelingen. Ved levering / henting skal følgende smitteverntiltak overholdes:

  • Hender til voksen og barn skal rengjøres ved ankomst barnehagen og før levering i avdeling
  • Vent på tur for levering / henting ved inngang. Hold avstand til andre mens du venter
  • Unngå kø og trengsel

Det må påregnes noe ventetid ved levering og henting hvis mange kommer til samme tid.

For barn som har sin oppstart i barnehage denne høsten vil informasjon om startdato og prosedyrer for oppstart bli informert om fra den enkelte barnehage.

Har du spørsmål om oppstart i barnehagen, smittevern etc. kan du kontakte ditt barns barnehage.