Vi snakket med barna om det å ha kreft og hvordan det kan gjøre at man ikke får delta på ting man egentlig har lyst til, som barnehage, venner, skole o.l.  Vi lagde malerier og tegninger for å vise at vi tenker på de barna som er syke av kreft eller har vært syke og gått gjennom mye. Barna hadde mange fine ord å si til de som er syke og delte også egne historier om sykdom både hos seg selv og familien