Leirfjord kirkelige fellesråd inviterer til informasjonsmøte om "prosjekt omregulering av Bardal kirkegård", tirsdag 5. november kl 1800 på Bardal Bygdehus.

Leirfjord kirkelige fellesråd har vedtatt endring av plan vedr. utvidelse av Bardal kirkegård til "Regulering av eksisterende kirkegård".

Kirkeverge i Hemnes, Per Øyvind Eriksen, er enggasjert til å lage et forrosjekt som han vil presentere i møte.

Velkommen!